UTLEIGE HUS/ BÅTAR

Klubbhus.

Bømlo Sportsdykkere leiger ut klubbhuset til tilreisande grupper, private selskap, og til medlemmer. For tilreisande som har med båt, har me støypt opptrekksrampe på sida av huset som er mogleg å benytta. Da er overnattings-muligheter for 15 til 20 personer, på «flatseng», dvs. madrasser på golvet. Ein må halde dyne, pute og sengetøy sjølve, då me ikkje har mulighet for å skaffa da.

Utleigedøgeret er frå kl 12:00 - 12:00 neste dag, viss ikkje anna er avtalt.


"Mamo" og "Papen"

Da er mogleg å leige båtene til klubben. Båtførara født seinare enn 1. januar 1980 må ha gyldig båtførarbevis. Beviset skal visast uoppfordra, ved gjennomgang av båt. Viss ein er uheldig og skadar båt/ motor, må ein dekka ein eigenandel, samt kostnader med transport til verkstad. Sjå og «Prisar».

Obs: da er ikkje tillatt å leige klubbhus eller båtar for å arrangere utdrikningslag eller lignende.

Utleigekalendar.

Utleige Prisar

Leige av klubbhus

  • Grupper: kr. 1000,- for inntil 5 personer, deretter eit tillegg på kr. 200,- pr. person.
  • Selskap o.l. kr. 900,- (uten overnatting).
  • Avbestilling kr. 800,- gjelder ved avbestilling seinare enn 14 dager før ankomst.


Leige av båtar

  • "Mamo" kr. 800,- pr. døgn, eksklusiv drivstoff.
  • "Papen" kr. 800,- pr. døgn, eksklusiv drivstoff.
  • Ved skade på motor, undervannshus og propell, er eigenandelen kr. 8000,- som må dekkast av leigetakar. I tillegg kjem transport til verkstad.


Luftfylling

  • kr. 70,- pr. fylling.


Utvasking 

  • Viss ein ønsker utvask så kostar da kr. 600,-